På tur innover Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland

Kystvaktskipet KV Heimdal på oppsyn innover Selfjorden. Foto: Ingve Birkeland

Ånderbu. Foto: Ingve Birkeland

Henrikhovet og Kvænan. Foto: Ingve Birkeland

Bilde 1. På tur innover Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland.  Bilde 2. Kystvaktskipet KV Heimdal på oppsyn innover Selfjorden. Foto: Ingve Birkeland. Bilde 3. Ånderbu. Foto: Ingve Birkeland. Bilde 4. Henrikhovet og Kvænan. Foto: Ingve Birkeland

Om nasjonalparken

Ånderdalen nasjonalpark viser et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. 

Fra Gjeska vest i nasjonalparken. Foto: Ingve Birkeland

På stien inn til Åndervatnet. Foto Andre Bonotto

Innfallsporter

Ånderdalen nasjonalpark er et mye brukt friluftslivsområde og byr på er et mangfold av naturopplevelser. Det er flere innfallsporter og startpunkt til nasjonalparken.

Planter og dyreliv

Ånderdalen nasjonalparks nærhet til havet og stor variasjon i landskapsformer gir grunnlag for en variert flora og fauna.

Rødreven bor i Ånderdalen. Foto: Jan Inge Karlsen

Utløpet av Åndervatnet med Henrikhovet (tv) og Kolkjerka (th) i bakgrunnen av bildet.

Landskap og geologisk mangfold

Ånderdalen har store villmarkspregede områder og stor variasjon i landskapstyper.

Historia om Ånderdalen

Historia om Ånderdalen er historia om folk som levde av og i nasjonalparken.

Bilde fra huset i Skoglia. Foto: Ingve Birkeland

Rein på høstbeite. Foto: Ingi Örn Rôsuson

Reindrift

Det er to reinbeitedistrikt på Senja. Ånderdalen nasjonalpark ligger i sin helhet innenfor Sør-Senja reinbeitedistrikt sitt område. Det er helårsbeite for rein i Ånderdalen og kalvingen foregår i mai i de østlige områdene av nasjonalparken.

Forvaltning og oppsyn

Styret er oppnevnt av staten, men består av medlemmer foreslått av Senja kommune, fylkeskommunen og Sametinget

Sølvfuru i Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland

Ånderdalen nasjonalpark. Foto Ingve Birkeland.

Opplevelser i Ånderdalen

Det vekslende landskapet gir rom for alt fra krevende turer og til rolige turer tilrettelagt med universell utforming.

Brosjyre

Her finner du brosjyren for Ånderdalen nasjonalpark, inkluderer kart og informasjon.