Besøkssenter nasjonalpark – Sážžá Senja naturhus & museum

Ønsker du å få mer informasjon om nasjonalparken og Senja generelt anbefaler vi et besøk til Sážžá naturhus og museum (Naturhuset). Naturhuset er lokalisert i tidligere Øverbotn skole med utstilling, kafé, kultursal, kontorer og lokaler for kurs og konferanser, kunst og kultur og et utvendig informasjon- og aktivitetsområde. Bygget som Naturhuset er lokalisert i fungerer også som en næringsklynge og møtested for flere lag og foreninger. I tillegg er Sážžá et forvaltningsknutepunkt for Ånderdalen nasjonalparkstyre og Midt-Troms museum.

Utstilling Sážžá Senja naturhus & museum. Foto: Ingve Birkeland

Utstilling Sážžá Senja naturhus & museum. Foto: Ingve Birkeland

 Den interaktive utstillingen Sážžá Senja Folk & Natur beskriver naturen og kulturen på Senja med spesielt fokus på Ånderdalen nasjonalpark og de andre verneområdene på Senja. I utstillingen finner man også en kulturhistorisk del, der den markesamiske kulturen – både reindrifta og kystfisket – har fått bredt fokus. Det er etablert et friluftsamfi og en natursti i tilknytning til Sážžá, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utviklet og satt opp et informasjonspunkt utformet som en fuglekasse i storformat. Denne kan de besøkende gå inn i og få informasjon om fugler, våtmarker og verneområder på Senja. Gjennom naturstiens forskjellige poster vil de besøkende få økt forståelse for biologisk mangfold og bærekraft gjennom praktiske øvelser og observasjoner.

Friluftsliv

Nasjonalparken har en unik verdi i opplevelsen av den store variasjonen i landskap over så kort avstand. Gjennom nasjonalparken går det flere stier som fører deg inn i dette landskapet. Fra Hyttekroa i Tranøybotn kan man ta dagsturer enten i den tilrettelagt innfallsporten eller langs den klopplagte stien inn til Åndervatnet der det finnes en rasteplass med benker og bålplass.

Ved Åndervatnet ligger Ånderbu, som er en Statskogs åpne oppsynsbu som kan benyttes ved dagsturer eller til overnatting. På sørsida av Åndervatnet ligger Åndergammen som er enkel tradisjonell åpen gamme.
Benytt gjerne mulighetene til jakt og fiske, husk jaktkort og fiskekort.

Isfiske. Foto: Rikki Martin Langnes

Rypejakt i Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland.

Opplevelser fanges opp med øyeblikksbilde. Foto: Anne-Katrine Borander

Bilde 1: Isfiske. Foto: Rikki Martin Langnes Bilde 2: Rypejakt i Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland.
Bilde 3: Opplevelser fanges opp med øyeblikksbilde. Foto: Anne-Katrine Borander

Det er mye bekker og elver i Ånderdalen. Foto: Rikki Martin Langnes

Senja på langs

I dag er det den moderne vandreren, med fjellsko og Gortexklær, som ferdes i nasjonalparken. Gjennom nasjonalparken, fra Istinden på brekket mot Kaperdalen i Nord, til Durmålsfjellet i sør, går den merka vandreruta “Senja på langs”, som er blitt ei populær rute for fritidsvandreren. Fra Gjeska yttersida, til Åndervatnet og videre til Tranøybotn på innersida går det også ei merka løype.

Den merka DNT-turstien Senja på langs går gjennom de indre delene av parken. Hovedløypa går mellom Olaheimen i sør og Lysvatnet i nord. Langs løypa er det flere tilknytningsløyper, der to går inn i nasjonalparken. Den ene går fra Gjeska på yttersida. Den andre går fra Tranøybotn på innersida, der det er etablert en innfallsport.

Ånderbu og Åndergammen ved Åndervatnet er de eneste åpne hyttene for overnatting i nasjonalparken, men det er gode teltmuligheter  langsmed turløypene.

Senja på tvers

Fra Gjeska til Tranøybotn går den merka stien som går fra hav til hav, og som kan gjøres unna i løpet av en dag. Vi anbefaler likevel å planlegge med en overnatting i Kaperdalen eller ved Åndervatnet. Da kan du fiske i de mange vannene langs stien og oppleve den store variasjonen fra «yttersia» til «innersia» av nasjonalparken

Laksefiske i Ånderelva. Foto: Ingve Birkeland

Bålkos om vinteren. Foto: Dag Arild Larsen

Allmenhetens gleder og plikter

Allemannsretten er et gratis fellesgode, og en del av kulturarven. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av grunneier. Naturen er for alle som viser varsomhet og vi ønsker at alle har et mål om sporløs ferdsel.

Du kan sette opp telt eller overnatte hvor som helst i utmark. Pass på at du ikke skader ungskogen når du setter opp teltet. På høyfjellet og i utmark langt fra bosatte områder kan du telte minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte. Du kan telte inntil 2 døgn på samme sted. Du kan telte lenger enn to døgn hvis du er på høyfjellet eller langt fra bebyggelse. På innmark kan du bare telte dersom du har fått tillatelse fra grunneier, eller bruker av eiendommen.

Å tenne bål i skog og utmark er forbudt fra den 15. april til den 15. september, men tillatt på de tilrettelagte bålplassene, hvor du også finner tørr ved. Forlat aldri et bål før du har forsikret deg om at det er helt slukket. Husk å rydd etter deg før du går.

I utmark kan du ferdes fritt til fots og på ski på stier og veier. Ridning eller sykle er kun tillatt på stier som er tilrettelagt for dette. I Ånderdalen er det ingen stier tilrettelagt for ridning. Det er tillatt å sykle på den universelt utformede stien i Tranøybotn. Du kan plukke bær og sopp.

Skal du fiske laks, sjøørret og sjørøye i elver og vassdrag, må du betale fiskeavgift til staten og vanligvis kjøpe fiskekort hos grunneieren. Skal du fikse i noen av de mange vannene i nasjonalparken må du kjøpe fiskekort på www.inatur.no (åpner i ny fane). Er du under 20 år eller over 67 år trenger du ikke kjøpe fiskekort for å fiske i vann som ligger på Statskog SF grunn

Både innmark og utmark skal du alltid lukke grinder etter deg og vise hensyn til dyr som er på beite. Har du hund, må du respektere båndtvangen mellom 1. april og 20. august.

I Ånderdalen må du tråkke ditt eget skispor. Foto: Dag Arild Larsen

I Ånderdalen nasjonalpark kan du oppleve stillheten: Foto: Madeleine Hanssen.

Utforsk Senja mer!

Ånderdalen nasjonalpark er geografisk plassert på Norges nest største øy Senja. Senja har en veldig variert natur som gir muligheter for flotte opplevelser for alle.

Visit Senja Region er det offisielle destinasjonsselskapet for kommunene Senja og Dyrøy, med ca. 50 medlemsbedrifter. Medlemsbedriftene tilbyr overnatting og en rekke aktiviteter og andre opplevelser i et variert landskap, i tillegg til å bli kjent med lokal kultur med små samfunn bygd rundt aktive fiskevær.

Vil du se på muligheten Senja har å by på anbefaler vi å studere Visit Senja Region egne hjemmesider. Der finner du kontaktinformasjon til destinasjonene.

Brosjyre og kart

Vi jobber med en ny informasjonsbrosjyre for nasjonalparken. Når den er ferdig vil du finne den her, samt kart over området og lenke til norgeskart.no hvor du kan lage dine egne turkart.

www.norgeskart.no (åpner i ny fane) kan du lage dine egne turkart! Bare få opp markøren i et område du ønsker å gå, og bruk «lag turkart» funksjonen i fanen til venstre.

Det er mange spennende fotomotiv i Ånderdalen. Foto: Anne-Katrine Borander.